ProjectManagement

"BBM voert zowel technisch projectmanagement uit op basis van een tijdelijke betrekking (interim), als vooraf vastgestelde opdrachten. Wij maken bij technisch projectmanagement onderscheidt in de volgende fases:"

Opstartfase

In de opstartfase is er vanuit de initiatieffase (de eerste aanzet voor het plan) veelal duidelijk welke kant het met een project op kan gaan. Wanneer de kaders bekend zijn, werken wij het plan uit naar een definitief ontwerp, bestek en tekening. In het definitieve ontwerp zijn alle zaken uitgezocht, zodat het project voldoet aan alle eisen en regelgeving. En belangrijker: zodat het voldoet aan de wensen van de opdrachtgever.

Realisatiefase

Tijdens het bouwen is het cruciaal dat alles wordt uitgevoerd conform de eisen, op basis van bestek en tekeningen, en de regelgeving. Voor de opdrachtgever of andere partijen treden wij op als het aanspreekpunt. Bovendien zijn wij in staat om de opdrachtgever te vertegenwoordigen en verzorgen wij de aansturing van onder andere de leidinggevende monteurs, de leveranciers en alle overige disciplines in het proces en bewaken wij de voortgang en kwaliteit. BBM werkt conform de geldende (veiligheids)voorschriften en KAM-procedures.

Eindfase

De eindfase breekt aan als het project conform planning op zijn eind loopt. In deze fase vindt de acceptatie van het project/product plaats en wordt gekeken of de oorspronkelijke projectdoelen zijn behaald. Tot slot begeleiden wij de 'hand over products'.

Rol van BBM

BBM kan u in al deze fases op alle gebieden adviseren, de complete fase managen, ondersteunen en begeleiden. De projecten kunnen zowel mono- als multidisciplinair van aard zijn. Wij streven naar een optimaal, financieel, technisch én kwalitatief goed resultaat.

BBM is in het bezit van een VCA-VOL certificaat.

Neem vrijblijvend contact op