Algemene Voorwaarden

In verband met onze advieswerkzaamheden hebben wij ons ook te conformeren aan "regeling van de verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau" (R.V.O.I.-2001), welke u hier kunt inzien:

Algemene Voorwaarden RVOI-2001  

BBM gaat er vanuit dat de opdrachtgever bekend is met de RVOI-2001 en een exemplaar van de RVOI-2001 in zijn of haar bezit heeft. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u deze via de bovenstaande link inzien.

Bij ondertekenen van de opdracht verklaart de opdrachtgever dat hem een redelijke mogelijkheid is geboden om van deze voorwaarden kennis te nemen (BW art.6:233 sub b, RVOI-2001 art. 4 lid 4).