Disclaimer

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. Zonder schriftelijke toestemming van de webmaster is het verboden de getoonde content op de website van BBM op enigerlei wijze publiekelijk te tonen of hergebruiken. Bij schriftelijke toestemming is de gebruiker altijd gehouden de herkomst en bron van het gepubliceerde te vermelden.
Ondanks dat de informatie op deze website door BBM met voortdurende zorg en aandacht wordt samengesteld en onderhouden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.

BBM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
Wijzigingen kunnen te allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. BBM behoud ten alle tijden zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.